Σκιαδάς Αθανάσιος

Additional Info

  • Υπεύθυνος: Σκιαδάς Αθανάσιος
  • Διεύθυνση: Κάμπος
  • Τηλέφωνο: 2284061770
  • Κινητό: 6981072832
  • Σύντομη περιγραφή: Σκιαδάς Αθανάσιος
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Είδος: Τοποθέτηση Μαρμάρων, Πλάκες Καρύστου, Πλακάκια
back to top

Είδος

Διεύθυνση

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr

Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.