Καλούδια Μίνι Μάρκετ

Additional Info

  • Επωνυμία: Οικονόμου Αρμελινα
  • Υπεύθυνος: Οικονόμου Αρμελίνα
  • Διεύθυνση: Καλούδια
  • Τηλέφωνο: 2284061032
  • Σύντομη περιγραφή: Καλούδια Μίνι Μάρκετ
  • Είδος: Μίνι Μάρκετ
back to top

Είδος

Διεύθυνση

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr

Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.