Πατέλη Ευαγγελία

Additional Info

  • Υπεύθυνος: Πατέλη Ευαγγελία
  • Διεύθυνση: Αντίπαρος
  • Τηλέφωνο: 2284061523
  • Σύντομη περιγραφή: Πατέλη Ευαγγελία
  • Είδος: Ηλεκτρικά Είδη
back to top

Είδος

Διεύθυνση

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr

Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.