Απάντημα

Απάντημα

Additional Info

  • Επωνυμία: Τριαντάφυλλος Διονύσης
  • Υπεύθυνος: Τριαντάφυλλος Διονύσης
  • Σύντομη περιγραφή: Απάντημα
  • Διεύθυνση: Αντίπαρος
  • Τηλέφωνο: 2284061280
  • Κλειδιά: 2
  • Τύπος: Διαμερίσματα
back to top

Παροχές

Διεύθυνση

To add an entry or to make changes to an existing one, please contact KEDA
Tel. 22840 61640 - 22840 61570 email: keda@antiparos.gr

Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.