Ο Δήμος Αντιπάρου διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου»

Ο Δήμος Αντιπάρου  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
τη με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ του Δημοτικού Σχολε ίου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου»
Προϋπολογισμού 58000,00€ με το ΦΠΑ Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

 

δείτε την   Διακήρυξη-Περίληψη και την Μελέτη

 

 

Read 2953 times Last modified on Friday, 22 November 2013 10:54
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.