ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» με εκτιμώμενη αξία 137.726,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Read 1706 times Last modified on Monday, 21 October 2019 09:18
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.