ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 10/6/2022 , ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 »

                                                                   

 

Ο Πρόεδρος

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 178 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.