ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  7/10/2021

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:3283

Τ.Κ 84007

                                                                      

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 11/10/2021 , ημέρα  ΔΕΥΤΈΡΑ  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : «’Έγκριση 1ου , 2ου & 3ου Πρακτικού Κατακύρωσης αποτελέσματος  του συνοπτικού διαγωνισμού  με θέμα  «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου χρήση 2021-2022.»  
                                                                   

 

Ο Πρόεδρος

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 464 times Last modified on Thursday, 14 October 2021 07:14
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.