ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος  24/09/2021

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:3134

Τ.Κ 84007

                                                                      

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 30/09/2021 , ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για την αποτροπή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19  σύμφωνα με το άρθρο 147.

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση νέας χωροθέτησης για την υπογειοποιήση κάδων και συγκεκριμένα της θέσης Ν. 2 του σχεδίου.

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην ετήσια συνέλευση της ΚΕΔΕ.

 
                                                                   

 

Ο Πρόεδρος

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 551 times Last modified on Friday, 01 October 2021 06:47
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.