ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 10/11/2020 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο" : «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού 

                  έτους 2021»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Φαρούπος Αναστάσιος

Read 882 times Last modified on Saturday, 21 November 2020 10:11
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.