ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 31/08/2020 , ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο" Μείωση τελών κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή της λήψης μέτρων για τη λειτουργία τους με ταυτόχρονη αποφυγή  της διάδοσης του κορονοιού"

 

ΘΕΜΑ 2ΟΛήψη απόφασης για έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης  παροχής υπηρεσιών  για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων  αυτοκινήτων του Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το άρθρο  117 ν4674/20  και  εφαρμογή διατάξεων άρθρου  209 ν3463/2006

ΘΕΜΑ 3Ο : «Σύνταξη 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020»

 

ΘΕΜΑ 4Ο : «Διαγραφή χρεών ύδρευσης»

 

ΘΕΜΑ 5Ο : « Έγκριση επιχορήγησης κατόπιν αιτήματος Ναυτικού Ομίλου ΜΕΑΣ ΩΛΙΑΡΟΣ»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Φαρούπος Αναστάσιος

Read 1006 times Last modified on Monday, 31 August 2020 08:57
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.