ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 18/08/2020 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο" Μείωση τελών κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή της λήψης μέτρων για τη λειτουργία τους με ταυτόχρονη αποφυγή  της διάδοσης του κορονοιού"

 

ΘΕΜΑ 2Ο«Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.» 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Φαρούπος Αναστάσιος

Read 1028 times Last modified on Saturday, 15 August 2020 04:21
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.