ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 13/07/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο:Έγκριση ή μη πρακτικών διεξαγωγής δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελεσμάτων για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας στις παραλίες Άγιος Σπυρίδωνας,Βαθύς Βόλος, Α΄Ψαραλυκή και Βαθύς Βόλος θαλ.μέσα.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Φαρούπος Αναστάσιος

Read 1144 times Last modified on Wednesday, 15 July 2020 07:38
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.