ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 22/08/2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο :

 

Σύνταξη 2ΗΣ αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 2Ο :

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

Read 2526 times Last modified on Friday, 25 August 2017 13:12
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.