ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 31/07/2017  , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

ΘΕΜΑ 1Ο        

Έγκριση ταμειακού απολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2016

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 Αναστάσιος Δημ.  Φαρούπος 

Read 2397 times Last modified on Tuesday, 08 August 2017 11:16
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.