ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»  

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 06/06/2017  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :   

Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου (Χρήση 2017-2018).

Β) Έγκριση της με αρ. 6/2017 μελέτης με αρ.πρωτ. 1659/25-05-2017, τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού.

 

ΘΕΜΑ 2Ο :

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο :

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο :

 

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο :

 

 

ΘΕΜΑ 6Ο

 

 

ΘΕΜΑ 7Ο :

 

 

 ΘΕΜΑ 8Ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών ασφαλτόστρωσης για επούλωση λακκουβώντουΔήμουΑντιπάρου».

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων & τρίτων » .

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά του ΝΙΣΣΑΝ Ανατρεπόμενο όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 9860 λόγω βλάβης σε συνεργείο στη Πάρο με οδική βοήθεια.

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και υλικών οδικής βοήθειας.

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης οικονομικών και τεχνικών θεμάτων ΟΤΑ.

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αντλητικού εξοπλισμού για τις μόνιμες εγκαταστάσεις ύδρευσης.

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αυτόνομων φωτοβολταικών ιστών με φωτιστικό LED.

 

 

 

                         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

               Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

Read 2470 times Last modified on Tuesday, 06 June 2017 13:15
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.