ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 28/02/2017  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου .

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Αναστάσιος Δ. Φαρούπος

Read 2445 times Last modified on Friday, 24 February 2017 08:51
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.