Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 05/09/2013 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                         Ημερ.30 /08/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:3283


  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην     συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 05/09/2013  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα  ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.


1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου έτους 2014.

 

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

Read 2840 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.