ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ημερ. 11/11/2014 Αρ.Πρωτ :4584

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην ΈΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 12/11/2014  και ώρα 14:00π.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα  ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω του ότι είναι απαραίτητο για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

  1.      Καθορισμός τέλους χρήσης δημοτικού ( κοινόχρηστου ) χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου  (κινητή καντίνα- παραγωγοί αγρότες) για το έτος 2015 σε εφαρμογή του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α’).

                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Read 3065 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.