σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 08/02/2013 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα .

 

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                        Ημερ. 07/02/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:314

  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην     έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 08/02/2013  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα  ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Αποδοχή Δωρεάς Οχήματος Δήμου Αθηναίων βάση της υπ’αριθμό 30 με αρ.πρωτ.21358/31.01.13 απόφαση Δήμου Αθηναίων.
2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού με θέμα:»Προμήθεια Μονάδων Παραγωγής και Διάθεσης Πόσιμου Νερού»
 
                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
Read 2952 times Last modified on Friday, 08 February 2013 08:53
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.