Πρόσκληση σύγκλησης Οικ. Επιτροπής, 30/9/2014

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ημερ. 26/09/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                                            Αρ.Πρωτ 4023

                        

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην     συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 30/09/2014  και ώρα 10:00π.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα  ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1.      Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2015.

                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Read 3072 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.