Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τετάρτη 23/01/2013 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .

 


                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                              Ημερ. 18/01/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:134
 
 
                       
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην     συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την      Τετάρτη 23/01/2013  και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά  ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 
 
1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου έτους 2013.
 
 
 
 
  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
 

 

Read 3068 times Last modified on Sunday, 20 January 2013 19:35
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.