Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 22/01/2013 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .

                                                                             

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                         Ημερ. 18/01/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:126
 
                       
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την      Τρίτη 22/01/2013  και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά  ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
 
 
1. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2013.
 
.
 
 
 
                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
 
                                                ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
Read 3184 times Last modified on Sunday, 20 January 2013 19:34
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.