Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 20/08/2012 και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά .

 


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                  Ημερ. 14/08/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:3223
            ___
 
 
                       
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Δευτέρα 20/08/2012  και ώρα 14:00,στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
                                                                                                    
1.    Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2012.
 
2. « Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου για το έτος  
     2012».Έγκριση μελέτης , καθορισμός όρων & τρόπου δημοπράτησης και σύνθεσης  
     επιτροπής διαγωνισμού.
 
 
 
 
        Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
 
Read 3105 times Last modified on Thursday, 16 August 2012 10:28
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.