Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Πέμπτη 12/07/2012 και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά .

 


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                                  Ημερ. 06/07/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                             Αρ.Πρωτ:2732
            
 
                       
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, το Πέμπτη 12/07/2012  και ώρα 13:00,στην αίθουσα Καλουδά ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
                                                                                                    
1.      Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση Διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού 2012.
 
2. Ανάκληση της υπ΄αριθμόν 21/04-05-2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 
3.Έγκριση δέσμευσης , ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεση για την αποκομιδή αντικειμένων και αδρανών υλικών. 
 
4. Υπογραφή σύμβασης με « Κοινοπραξία Ε/Γ Ο/Γ Αντίπαρος»
 
 
 
 
 
                                                  Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
 
Read 2918 times Last modified on Monday, 09 July 2012 12:52
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.