Σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 28/06/11 και ώρα 19:00

 


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ.27/06/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ: 2957
            ___
 
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007
                       
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Τρίτη 28/06/11  και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
                                                                                                    
1)     Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα ¨Περιφερειακή Οδός Αντιπάρου¨ του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου¨»
 
 
Ο Δήμαρχος Αντιπάρου
 
 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Read 2983 times Last modified on Monday, 27 June 2011 11:50
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.