Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου την Πέμπτη 14/04/2011 στα γραφεία του Δήμου και ώρα 18.00.


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                        Ημερ. 12/04/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                         Αρ.Πρωτ:1083
           
 
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007            
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου την Πέμπτη 14/04/2011 στα γραφεία του Δήμουκαι ώρα 18.00 , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τη σύσταση Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αντιπάρου
 
  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασιών απεντόμωσης και απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων.
 
  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πιστοποίηση του Δήμου ως τελικός αποδέκτης σύμφωνα με το 1429
 
  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ενοικίαση μηχανήματος.
 
  1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για ανάθεση τεχνικής υποστήριξης της μηχανογράφησης και ηλεκτρονικών συστημάτων του Δήμου .
 
  1. Ανάθεση και έγκριση πιστώσεων στην LSΠληροφορική για την προμήθεια αναλώσιμων και παροχής υπηρεσιών.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
 
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 3140 times Last modified on Wednesday, 13 April 2011 13:34
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.