Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

Την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο

Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

1. Ψήφιση έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Read 1563 times Last modified on Tuesday, 10 March 2020 20:23
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.