Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση» ΚΕΔΑ

Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

 

Την Παρασκευή 24/05/2019 και ώρα 10:30 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο

Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ.

ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω άμεσης πληρωμής πάγιων λογαριασμών

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Read 2148 times Last modified on Tuesday, 04 June 2019 17:32
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.