Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ»

Θέμα : «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»
 
Την Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 20:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ.
ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:
 
1. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Read 2114 times Last modified on Friday, 10 May 2019 10:36
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.