Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ

Την Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 10:30 στο γραφείο της ΚΕΔΑ, στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

1. Έγκριση Δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω άμεσης πληρωμής λογαριασμών

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Read 2032 times Last modified on Tuesday, 15 January 2019 10:39
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.