Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ

 Την Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της ΚΕΔΑ, στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

 

 

 

1.Β Έγκριση δαπανών και τεχνικών προδιαγραφών για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή

2.Έγκριση Δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη, λόγω άμεσης κάλυψης αναγκών για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή και πληρωμή λογαριασμών

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                                    ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Read 2116 times Last modified on Saturday, 08 December 2018 07:40
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.