Θέμα «Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την μετακίνηση του Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.Α.»

Θέμα «Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την μετακίνηση

του Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.Α.»

 

Την Τρίτη 06/11/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της ΚΕΔΑ, στο Κάστρο

Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

1. Έγκριση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την

μετακίνηση του Διευθυντή της Κ.Ε.Δ.Α.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη, λόγω άμεσης αναχώρησης την τρέχουσα εβδομάδα

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Read 2147 times Last modified on Tuesday, 06 November 2018 07:12
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.