πρόσκληση σε εκτακτη συνεδρίαση ΚΕΔΑ

Θέμα «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση»

 

Την Τετάρτη 21/03/2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέμα:

 

 

 

 

 

Έγκριση δαπάνης και έγκριση  προδιαγραφών για προμήθεια ελαστικών  στο ΙΚΝ 5561 όχημα της ΚΕΔΑ.

 

 

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω σοβαρής ζημιάς των ελαστικών που χρήζουν άμεσης αντικατάστασης για την σωστή λειτουργία του οχήματος.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                 ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Read 2327 times Last modified on Friday, 23 March 2018 10:56
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.