πρόσκληση σε συνεδρίαση κεδά

Την Πέμπτη 23/11/2017 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

 

 

 

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για παράσταση

 

Αίτημα για τέλεση μυστηρίου στο Σπήλαιο

 

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για χριστουγεννιάτικη γιορτή 

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για Μεταφορά διαθέσιμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250- Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2467/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της  Ελλάδος

 

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

Read 2341 times Last modified on Tuesday, 21 November 2017 09:09
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.