Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΚΕΔΑ

Την Πέμπτη 26/10/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

 

 

 

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.

 

Συζήτηση και έγκριση δαπάνης για θεατρική παράσταση

 

Συζήτηση και έγκριση δαπανών για το σπήλαιο

 

Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών ΚΕΔΑ

 

Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού προσωπικού ΚΕΔΑ

 

Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

Read 2369 times Last modified on Wednesday, 25 October 2017 08:49
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.