ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΔΑ

Την Δευτέρα  19/06/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

 

 

1.     Ορισμός γραμματέα ΔΣ και αναπληρωτή του.

 

2.     Αίτημα στον Δήμο Αντιπάρου για την παραχώρηση του δημοτικού λεωφορείου.

 

3.     Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το Σπήλαιο και το Λαογραφικό Μουσείο Αντιπάρου.

 

4.     Εξουσιοδότηση Προέδρου Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Α. για τις απαραίτητες ενέργειες δημιουργίας  e-banking στην Εθνική Τράπεζα.

 

5.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για  δημιουργία εφαρμογής για την Αντίπαρο.

 

6.     Μετακίνηση Προέδρου Δ.Σ.

 

7.     Αίτημα για εκδήλωση.

 

8.     Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου.

 

9.     Αίτημα για τέλεση μυστηρίου στο Σπήλαιο Αντιπάρου.

 

10.  Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

                                                                                              ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Read 2662 times Last modified on Wednesday, 21 June 2017 09:07
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.