Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

 

 

 

Την Κυριακή  28/05/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

 

 

1.     Ορισμός οικονομικού διαχειριστή και ταμία.

 

2.     Ορισμός μελών επιτροπών (Διαγωνισμών, παραλαβής και προσλήψεων).

 

3.     Ορισμός διαχειριστή για το πρόγραμμα «Διαύγεια» και για το Ηλεκτρονικό Μητρώο.

 

4.     Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017

 

 

5.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                                ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

Read 2499 times Last modified on Wednesday, 31 May 2017 14:27
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.