Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της ΚΕΔΑ

Την Τετάρτη 26/04/2017 και ώρα 17:00 στο γραφείο της ΚΕΔΑ στο Κάστρο  Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

 

 

1.     Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων.

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ

 

 

 

                                                                                      ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

Read 2642 times Last modified on Wednesday, 26 April 2017 12:35
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.