Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κεδα

Θέμα : «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

 

 

 

Την Παρασκευή 10/02/2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο  της Κ.Ε.Δ.Α. στο Κάστρο Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:

 

 

 

1.  «Ψήφιση έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

                                                                                     ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

Read 2484 times Last modified on Friday, 10 February 2017 11:30
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.