Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                          
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                        Αντίπαρος18/03/2013
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 84007                                                              Αρ. Πρωτ. 56
ΤΗΛ 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218                                         
 
 
                                                                                                Προς: Μέλη Δ.Σ.
 
 
 
Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση
 
 
Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 14:00 στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με θέματα:
 
 
 
1.      Εορτασμός 25ης Μαρτίου
2.      Λήψη απόφασης για τη συνέχιση των σεμιναρίων κατάρτισης ηλεκτρονικών υπολογιστών
3.      Ορισμός λογιστή
4.      Αίτημα πολιτιστικού συλλόγου «Εν πλω»
5.      Αίτημα Γυμνασίου Αντιπάρου
6.      Αίτημα Ναυτικού Ομίλου Αντιπάρου
7.      Αίτημα Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου
8.      Ανάθεση για την κατασκευή σκηνικών θεατρικού εργαστηρίου
9.      Προμήθεια και τοποθέτηση προβολέων στο χώρο της παιδικής χαράς   
10. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων
 
 
 
 
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ
Read 2746 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.