ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 29 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

Έγκριση απολογισμού δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2021

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

Read 75 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.