ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 21/09/2021 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

ΘΕΜΑ 1Ο : ««Λήψη απόφασης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και Απολογισμού 2017 του Δήμου Αντιπάρου»

  
                                                                   

 

Ο Πρόεδρος

 

Φαρούπος Αναστάσιος

Read 531 times Last modified on Wednesday, 22 September 2021 10:21
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.