ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) 

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μονδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης για αγορά οικοπέδου για ωφέλεια του Δήμου

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

Read 471 times Last modified on Monday, 27 September 2021 10:16
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.