ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

 
 
 
Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 15 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
Σωτήριος Σκούρτης
Read 816 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.