Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή 09/08/2013 και ώρα 19:30 μ.μ σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου.

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ               Ημερ. 02/08/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                          Αρ.Πρωτ: 2805
           Τ.Κ 84007 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Παρασκευή  09/08/2013 και ώρα 19:30 μ.μ σε  αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)Αιτήματα πολιτών για θέματα ύδρευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

Read 2774 times Last modified on Tuesday, 06 August 2013 16:10
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.