Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη 15/11/2011 και ώρα 18.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            Ημερ. 09/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                            Αρ.Πρωτ: .4558
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007    
 
                                                       
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη  15/11/2011 και ώρα 18.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αντιπάρου.
 
  1. Σύσταση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.

     

     

 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
Read 2823 times Last modified on Thursday, 10 November 2011 15:33
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.