ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)


Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 20η
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

Read 1347 times Last modified on Tuesday, 17 December 2019 08:21
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.