ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 74 του Ν.4555/18 )

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 11 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 20.15, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2020

2. Σύνταξη 5 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019

3. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη

τελών - φόρων Δήμου Αντιπάρου έτους 2020

4. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό

ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020

5. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό

ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2020

6. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη μείωση

δημοτικών φόρων και τελών των ευπαθών ομάδων

7. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου κ. Φαρούπου Ν. σχετικά με την οδό στην

θέση «Κέδρος»

8. Ληψη απόφασης για διάθεση εκατό αντιτύπων του βιβλίου «Τα μεταλλεία της

Αντιπάρου» στο συγγραφέα κ. Άγγελο Σινάνη για ανάγκες προώθησης και

διάθεσης αυτού

9. Ληψη απόφασης για διάθεση διακοσίων πενήντα βιβλίων αντιτύπων του

βιβλίου «Τα μεταλλεία της Αντιπάρου» στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου

Αντιπάρου (ΚΕΔΑ) προς εμπορική εκμετάλλευση

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σωτήριος Σκούρτης

 

Read 1505 times
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.