Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τρίτη 22/01/2013 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                               Ημερ. 18/01/2013
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 143
           Τ.Κ 84007                                                                                  
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τρίτη 22/01/2013 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
  1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2013.

     

 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Read 2902 times Last modified on Sunday, 20 January 2013 19:39
Cookie Policy

By using antiparos.gr website, you agree with the usage of cookies.